Nepřihlášen 

25.10.2021 09:00 - Členská schůze se Šárkou - klubovna Plánická ulice
  .
přístupy:
Klub Křišťál
Kalendář akcí:
Nejbližší akce:
Poslední přidané akce:

Na činnost klubu přispěli:
PhDr. Terézia Nováková
MuDr. Marta Baštařová
MuDr. Vlasta Náměstková
MuDr. Radek Stříbrný
MuDr. Jiří Navrátil
Zdeněk Krejčiřík
ZKD Sušice

Klub Křišťál Klatovy

Klub Křišťál Klatovy, z.s.

Občanské sdružení Krystal si založili pacienti sami v Plzni v roce 2003. Sdružení vzniklo na základě potřeb a zkušenností lidí, kteří mají psychický handicap a potřebují se někde scházet, povídat si, tvořit a vzájemně si pomáhat. V listopadu 2006 byl založen Klub Krystal Klatovy, jako součást občanského sdružení Plzeň, protože u nás v Klatovech klub pro psychicky nemocné chyběl.
0d 1.1.2015 vznikl samostatný spolek „Klub Křišťál Klatovy z.s.“, který navazuje svojí činností na Klub Krystal Klatovy.
Scházíme se od 8.00 do 11. hod. v klubovně v Klubu seniorů na Plánické 208, Klatovy.
Naši členové se věnují ručním pracem, píší autorskou poezii a prózu nebo rádi fotografují a kreslí. Někteří rádi zpívají nebo hrají na hudební nástroje. Je jedno co kdo dělá, protože touto činností se snažíme si dělat život hezčí. Myšlenka pomoci lidem s psychickými problémy, poznat svou nemoc, nestydět se za ní a vyrovnat se s ní, zbavit se sociální izolovanosti a zmírnit společenská stigmata, se ujala.
Naši členové si vyměňují svoje zkušenosti a prožitky a vzájemně se podporují ve svých aktivitách. Chodíme na výlety a vycházky, pořádáme výstavy prací svých členů, vystupujeme s hudebně dramatickým pásmem. Navštěvujeme naše členy v nemocnici a v době nemoci i doma, pomáháme při vyřizování žádostí na úřadech, snažíme se též o zaměstnávání psychicky nemocných. Pořádáme rekondiční pobyty, chodíme do kina, na koncerty, hrajeme bowling apod. Trénujeme paměť, léčíme se arteterapií a ergoterapií s profesionální lektorkou. Pořádáme výstavy našich prací. Publikujeme svoji činnost v novinách a vydáváme svůj časopis Křišťálek.


Copyright © Buggie 2015 - 2021 || db & php coded by Květáček 2015 - 2021